Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: (0236) 3650403 (503)
  • Email:khoaluatdtu@duytan.edu.vn
  • Văn Phòng : 503, Khoa Luật – Đại Học Duy Tân
  • 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Website: http://khoaluat.duytan.edu.vn

Hỗ trợ