Luật sư có vai trò gì trong tố tụng dân sự?

Trước kia, ông cha ta rất ngại việc phải mang những vấn đề tranh chấp cá nhân ra xét xử lại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chính vì vậy, thời gian đầu vai trò của người luật sư trong các vụ tố tụng dân sự thường không hề được xem trọng.

Vai trò của luật sư trong Tố tụng dân sự

Hiện nay, với quá trình hội nhập toàn cầu, người luật sư trong tố tụng dân sự cũng dần được xem trọng hơn. Khi kinh tế của một nước phát triển, việc phát sinh thêm nhiều vấn đề là điều không thể trách, trong đó tất nhiên cũng sẽ có những vấn đề liên quan đến tranh chấp: nhà đất, thương mại, kinh tế, quyền sở hữu trí tuệ,…

Nhận thấy rằng, nếu muốn bảo vệ lợi ích bản thân một cách hợp pháp, các cá nhân tổ chức không chỉ tìm đến luật sư để được tư vấn khi chuẩn bị thực hiện các giao dịch dân sự mà còn khi xảy ra các tranh chấp.

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong tố tụng dân sự, luật sự đóng vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án.

Quyền của Luật sư

        Luật sư có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau.

        Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

        Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 2 Điều 109 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

        Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.

        Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

        Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

Hình minh họa

Từ những điều trên ta thấy được rằng, vai trò của người luật sư trong tố tụng dân sự nói riêng và các hoạt động tố tụng, tranh chấp nói chung ngày càng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo đó, nguồn nhân lực đối với ngành Luật cũng theo đó ngày một tăng cao.