Những trường hợp chỉ khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của người bị hại; trong những trường hợp sau đây:

Hình minh họa

Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ; trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc; cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại; trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc; cưỡng bức.