Ngành Luật Hành chính là gì? Cơ hội việc làm như thế nào?

Nhiều bạn học ngành Luật với chuyên ngành Luật hành chính vẫn luôn băn khoăn sau khi ra trường có thể làm gì? Hay cơ hội nghề nghiệp có thật sự rộng mở như Luật kinh tế hay Luật quốc tế? Bài viết này sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất với chuyên ngành Luật hành chính.

Những điều cần biết về ngành Luật Hành chính

Ngành Luật hành chính là gì?

Chúng ta chỉ cần hiểu nôm na, luật hành chính là bộ phận luật pháp quản lí hoạt động của các cơ quan hành chính của chính quyền.

Vai trò của luật hành chính chính là đưa ra những chuẩn mực để có thể dựa vào đó làm quy chuẩn để tổ chức và quản lí các cơ quan hành chính.

Có thể thấy luật hành chính Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay, chính vì vậy cơ hội cho các bạn sinh viên có chuyên ngành này hết sức rộng mở.

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp khi học ngành Luật Hành chính

Một số việc làm cho sinh viên ngành này có thể liệt kê ra như sau:

– Chuyên viên tại các cơ quan nhà nước

– Chuyên viên tư vấn

– Nhân viên hành chính tại các công ty

– Đi theo chuyên ngành nhỏ như hành chính nhân sự, hành chính kinh doanh,…